Vabilo na okroglo mizo s študenti vseh letnikov Oddelka za slavistiko


Ob začetku poletnega semestra bo na Oddelku za slavistiko organizirano srečanje s študenti, na katerem se bomo pogovorili o perečih vprašanjih študijskega procesa.
 

Srečanje bo potekalo v dveh skupinah:

 

1. PRVA SKUPINA

Za študente rusistike, južne slavistike in primerjalnega slovanskega jezikoslovja
v torek, 26. 2. 2013, ob 14.00 na Oddelku za slavistiko, Aškerčeva 2, predavalnica 116.

Okroglo mizo bo ob sodelovanju predstavnika ŠS vodila doc. dr. Đurđa Strsoglavec.

 

2. DRUGA SKUPINA

Za študente Enote za zahodno slavistiko
v sredo, 27. 2. 2013, ob 14.00 na Tobačni 5, predavalnica 3-Tobačna.

Okroglo mizo bo ob sodelovanju predstavnika ŠS vodil prof. dr. Andrej Rozman
 Za okroglo mizo se bomo lahko pogovorili o vseh odprtih vprašanjih študijskega procesa, med drugim:
- o dobrih in slabih straneh študijskega procesa,
- o zasnovi študijskih programov,
- o pogojih za študij, problemih z urnikom in s prostori,
- o izpitnem režimu, napredovanju v višji letnik
- in vseh drugih vprašanjih, povezanih s študijskim procesom in dejavnostjo študentov.


Želimo, da bi se pogovora udeležili študenti vseh letnikov vsake študijske smeri in izrazili svoje mnenje in stališča, ki bodo vodstvu Oddelka dragocena pobuda za izboljšave pri nadaljnjem delu in oblikovanju študijskih programov.

Pogovora se bodo poleg vodij enot udeležili predstojnik oddelka, namestnica predstojnika, predstavniki ŠS in ŠO.

Prisrčno vabljeni, pridite, povejte, prisluhnili bomo drug drugemu.

___________________________________________________________________________________________________________________________________