Osnovne informacije

Društvo študentov slavistike Filoslav

Univerza v Ljubljani
Filozofska fakulteta
Oddelek za slavistiko

Aškerčeva 2
1000 Ljubljana
Slovenija, EU

Spletna stran društva: drustvofiloslav.webnode.com 
Facebook stran društva: https://www.facebook.com/Drustvo.Filoslav

Elektronski naslov: drustvo.filoslav@gmail.com

Uradne ure bodo po dogovoru - pišite nam na spletni naslov društva: drustvo.filoslav@gmail.com.

 

Povratne informacije