Društvo študentov slavistike Filoslav sestavljamo študentje Oddelka za slavistiko.
Društvo je bilo ustanovljeno novembra 2012 z namenom, da bi vzpodbudili povezovanje med študenti slavistike, glede na svojevrstnost posameznih študijskih smeri znotraj Oddelka za slavistiko, hkrati pa bi se študentje povezali med seboj in s profesorji, gradili socialne mreže in širili znanja ter pridobivali izkušnje na področju našega izobraževanja.

Glavni nameni Društva študentov slavistike Filoslav so:

  •  vzpodbujanje in izvajanje strokovnega in družabnega povezovanja študentov slavistike,
  •  težnja k sodelovanju s sorodnimi domačimi in mednarodnimi organizacijami,
  •  sodelovanje z mednarodnimi in domačimi študentskimi in strokovnimi organizacijami,
  •  organizacija in izvajanje obštudijskih dejavnosti študentov slavistike,
  •  predstavitev študija slavistike bodočim študentom,
  •  sodelovanje s tutorstvom na slavistiki
  •  z izdajanjem študentskega časopisa Slavko spodbujanje objave strokovnih in drugih prispevkov.

Z ustanovitvijo Društva si prizadevamo za letno organizacijo številnih kulturnih, izobraževalnih in zabavnih projektov, kot so strokovne ekskurzije, delovni vikendi, tematski izleti, organizacija brucovanja, diskusijska srečanja, filmski večeri, literarni večeri, slovanski večer ... Trudili se bomo pripraviti in izpeljati projekte, ki bodo vsebinsko bogati, strokovni in zanimivi.

Se že veselimo srečanja z vami!
Ekipa Društva Filoslav