Enostavno! Natisneš in izpolniš tole pristopno izjavo. KLIK KLIK. Izpolnjeno pristopno izjavo oddaj v tajništvo Slavistike na Aškerčevi 2, drugo nadstropje desno pri dvigalu. Naš poštni predalček je v tajništvu pri vratih levo spodaj. Kontaktiraj nas prek elektronske pošte (drustvo.filoslav@gmail.com) za predajo članarine.
Članarina v letošnjem študijskem letu znaša 3 €.

Urednikom časopisa Slavko ni potrebno plačati članarine.

 

Kako podaljšam članstvo za novo študijsko leto?

Enostavno! Natisneš in izpolniš tole izjavo o podaljšanju članstva. KLIK KLIK. Izpolnjeno pristopno izjavo oddaj v tajništvo Slavistike na Aškerčevi 2, drugo nadstropje desno pri dvigalu. Naš poštni predalček je v tajništvu pri vratih levo spodaj. Kontaktiraj nas prek elektronske pošte (drustvo.filoslav@gmail.com) za predajo članarine in prejem žiga na članski izkaznici. Članarina v letošnjem študijskem letu znaša 3 €.

 

Kdo se lahko včlani?

Kdorkoli, ki ima status študenta, četudi je tukaj zgolj na izmenjavi. Vabljeni vsi 'domači' in 'tuji' študentje, da se nam pridružite.

 

Prednosti članstva

Članstvo v Društvo Filoslav prinaša prednosti in popuste pri projektih, ki jih društvo izvaja. Prednosti so vezane na projekte, kjer je število mest omejeno, popusti pa na vse plačljive dejavnosti, ki jih društvo izvaja.

Ostale aktivne ugodnosti preveri tukaj: Ugodnosti.

 

Kaj so moje članske pravice?

Pravice članov društva so:

 •  da volijo in so izvoljeni v organe društva,
 •  da sodelujejo pri delu organov društva,
 •  da dajejo predloge in pobude organom društva k delu in izpolnjevanju nalog,
 •  da sodelujejo na društvenih prireditvah samostojno ali v okviru društva doma ali v tujini,
 •  da sprejemajo nagrade in pohvale za delo v društvu in dosežene uspehe na tekmovanjih,
 • da sodelujejo pri delu drugih društev,
 • da imajo vpogled v finančno in materialno poslovanje društva.

 

Pravice in dolžnosti članov društva so častne. Za svoje delo v organih društva člani praviloma ne prejemajo plačila. Le za izredne dosežke in požrtvovalnost, ki jo član društva pokaže pri svojem delu, lahko upravni odbor takemu članu prizna ustrezno nagrado.

 

Kaj so moje članske dolžnosti?

Od članov društva se pričakuje:

 •  da sodelujejo pri delu organov društva,
 •  da spoštujejo pravila in odločbe ter sklepe organov društva,
 •  da sodelujejo na prireditvah društva,
 •  da redno plačujejo članarino,
 •  da z osebnim prizadevanjem in vzorom pripomorejo k uresničevanju letnega programa društva,
 •  da skrbijo za objekte društva in druga sredstva, s katerimi društvo razpolaga,
 •  da povsod častno zastopajo društvo, da ne izpodkopavajo ugleda društva s svojimi dejanji ali da kakorkoli drugače ne ravnajo zoper interese društva.