Znanstveno srečanje doktorskih študentov slovenistično-slavističnih smeri

V petek, 6. 12. 2013, ob 15.30 bo v Veliki sejni dvorani Mestne hiše v Ljubljani (Mestni trg 1) Vseslovensko znanstveno srečanje doktorskih študentov slovenistično-slavističnih smeri. Prireditev prireja Študentska sekcija Slavističnega društva Slovenije. Prilagam program. 15.30 –15.45 Pozdrav in uvodne besede

15.45–16.00 Natalija Furman: Ekolingvistika in neoliberalistični sistem

16.00 –16.15 Nina Zavašnik: Oris jezikovnega konflikta med rojenimi govorci slovenščine ter priseljenci iz BiH, Hrvaške, Črne Gore in Srbije v Sloveniji

16.15–16.30 Lea Lehner: Medpredmetno povezovanje s slovenščino v tretjem triletju na dvojezičnih osnovnih šolah

16.30 –16. 45 Mateja Forte: Jezik, preko poučevanja in učenja do kakovostnega znanja

16.45 – 17.10 Diskusija

17.10 –17.30 Odmor

17.30 –18.00 Podelitev priznanj Slavističnega društva najboljšim mladim diplomantom slovenskih univerz

18.00–18.15 Črt Močivnik: Podoba Romov v literaturi Janeza Trdine

18.15 –18.30 Martina Potisk: Medkulturnost v literaturi: podoba islama v sodobnem slovenskem romanu

18.30–18.45 Ana Perovič: Funkcija oblačil in oblačilnih videzov v izbranih besedilih Ivana Cankarja in Zofke Kveder

18.45–19.00 Diskusija

19.00–19.15 Odmor

19.15 – 19.30 Nina Ditmajer: Retorične enote v svetopisemskih epistolah skozi zgodovino slovenskega prevajanja

19.30–19.45 Janko Trupej: Cenzura profanosti pri podnaslavljanju

19.45 – 20.00 DiskusijaVljudno vabljeni!

Maruška Agrež, vodja Študentske sekcije Slavističnega društva Slovenije