OBČNI ZBOR DRUŠTVA - Z NOVIMI IDEJAMI V NOVO ŠTUDIJSKO LETO

V začetku oktobra smo se člani dobili na občnem zboru društva. Na njem smo izvolili predsednika, generalno sekretarko, blagajničarko ter člane in članice upravnega in nadzornega odbora.

Pogovarjali smo se o programu dela društva za študijsko leto 2014/15. Društvo ima za letošnje leto kar ambiciozne načrte:

- serija filmskih večerov različnih slovanskih držav skozi vse študijsko leto (na fakulteti ali kje drugje v Ljubljani)

- ekskurzija v kakšno južnoslovansko državo ali na Češko

- ena ali dve okrogli mizi s prevajalci; razmišljali smo o ločenih okroglih mizah o prehodu v poklic prevajalstva po študiju in o literarnem prevajanju

- debatni krožki v ruščini, češčini in drugih jezikih

- več pivskih večerov

- srečanja z literati in literarni večeri

- piknik, pohod ali športni dan v mesecu maju

- sodelovanje s tutorji pri organizaciji skupnega brucovanja slavistov

Več pa si preberite v zapisniku!