Razpis za mesta v organih Društva !!!

V Društvu Filoslav, ki beleži že dve leti obstoja, tudi letos iščemo člane, ki bi prevzeli mesta v upravnem in nadzornem odboru. Tako lahko aktivno sodelujete pri sooblikovanju obštudijskega dogajanja, odločilno pomagate pri organizaciji aktivnosti, ki jih primanjkuje na vaši študijski smeri, pridobite nove organizacijske sposobnosti, izkušnje in reference, hkrati pa navezujete socialne stike s študenti z različnih slavističnih smeri.

Pozicije veljajo eno koledarsko leto in niso gmotno plačane.

 

Za obdobje 2014/15 se lahko prijavite na naslednje pozicije:

1.     predsednik društva: odgovoren za delovanje društva, navzven predstavlja društvo, vodi seje upravnega odbora in zbora članov

2.      blagajnik: skrbi za blagajno, vodi finančno in materialno poslovanje društva

3.      generalni sekretar: skrbi za zapiske na sestankih, administrativno delo, koordinacija med člani, skrb za arhiv društva

4.      aktivni član upravnega odbora (2 mesti): pomaga pri delovanju društva in organizaciji dogodkov

5.      aktivni član nadzornega odbora (3 mesta): nadzoruje delo organov društva in finančno poslovanje, sestavi letno poročilo o delovanju društva

 

Natančnejši opis dela na posameznih funkcijah najdete v STATUTU.

Prijave s kratkim življenjepisom pošljite na drustvo.filoslav@gmail.com.

 

Rok za prijavo je 25. september 2014.