RAZPIS ZA MESTA V ORGANIH DRUŠTVA ŠTUDENTOV SLAVISTIKE FILOSLAV

V Društvu Filoslav, ki beleži že tri leta obstoja, tudi letos iščemo člane, ki bi prevzeli mesta v upravnem in nadzornem odboru. Tako lahko aktivno sodelujete pri sooblikovanju obštudijskega dogajanja, odločilno pomagate pri organizaciji aktivnosti, ki jih primanjkuje na vaši študijski smeri, pridobite nove organizacijske sposobnosti, izkušnje in reference, hkrati pa se imate super v pisani zasedbi študentov z različnih slavističnih smeri. :)

Pozicije veljajo eno študijsko leto in niso gmotno plačane.

Za študijsko leto 2015/16 se lahko prijavite na naslednje pozicije:

1.     PREDSEDNIK DRUŠTVA: odgovoren za delovanje društva, navzven predstavlja društvo, vodi seje upravnega odbora in zbora članov

2.      BLAGAJNIK: skrbi za blagajno, vodi finančno in materialno poslovanje društva

3.      GENERALNI SEKRETAR: skrbi za zapiske na sestankih, administrativno delo, koordinacija med člani, skrb za arhiv društva

4.      AKTIVNI ČLAN UPRAVNEGA ODBORA (2 mesti): pomaga pri delovanju društva in organizaciji dogodkov

5.      AKTIVNI ČLAN NADZORNEGA ODBORA (3 mesta): nadzoruje delo organov društva in finančno poslovanje, sestavi letno poročilo o delovanju društva

 

Prijave s kratkim življenjepisom pošljite na drustvo.filoslav@gmail.com

Rok za prijavo je 10. november 2015.

Društvo študentov slavistike Filoslav                               

https://drustvofiloslav.webnode.com/

https://www.facebook.com/Drustvo.Filoslav

 

Glavni nameni Društva študentov slavistike Filoslav so:

  •  vzpodbujanje in izvajanje strokovnega in družabnega povezovanja študentov slavistike,
  •  težnja k sodelovanju s sorodnimi domačimi in mednarodnimi organizacijami,
  •  sodelovanje z mednarodnimi in domačimi študentskimi in strokovnimi organizacijami,
  •  organizacija in izvajanje obštudijskih dejavnosti študentov slavistike,
  •  predstavitev študija slavistike bodočim študentom,
  •  sodelovanje s tutorstvom na slavistiki
  •  z izdajanjem študentskega časopisa Slavko spodbujanje objave strokovnih in drugih prispevkov.

Z ustanovitvijo Društva si prizadevamo za letno organizacijo številnih kulturnih, izobraževalnih in zabavnih projektov, kot so strokovne ekskurzije, delovni vikendi, tematski izleti, organizacija brucovanja, diskusijska srečanja, filmski večeri, literarni večeri, slovanski večer ... Trudili se bomo pripraviti in izpeljati projekte, ki bodo vsebinsko bogati, strokovni in zanimivi.