KRATKO POROČILO S SESTANKA

Na živahnem sestanku v Trnovskem zvonu smo se pogovarjali o delu društva v novem študijskem letu. Če se nam želiš pridružiti pri organizaciji katerega od dogodkov ali pa imaš sam(a) kakšen nov predlog, nam piši na drustvo.filoslav@gmail.com.

"Program" dela za 2015/16:
- Ogled enega slovanskega filma na festivalu LIFFE (november)
Članice in člani društva bomo šli skupaj gledat en slovanski film na LIFFE, ki bo v mesecu novembru. Prijave bomo predvidoma pobirali prihodnji teden na stojnici Oddelku za slavistiko. O izboru filma in drugih podrobnostih se bomo dogovorili do konca tedna.
- Promocija (prihodnji teden)
Poleg prijav za film bomo prihodnji teden na Oddelku za slavistiko izvajali tudi promocijo društva, vpisovali nove člane in podajševali članstvo starim članom. Članarina znaša 3€.
- Spoznavni večer (november)
Novembra bo društvo organiziralo spoznavni večer študentov vseh smeri slavistike. Več podrobnosti kmalu.
- Tutorska čajanka in "Language Cafe" (december)
- Obisk pogovora z režiserjem Ane Karenine, ki bo januarja uprizorjena v Drami
- Tradicionalni tečaj ukrajinščine (letni semester)
- organizacija seminarjev in literarnih večerov
- ena eksurzija v letnem semestru
- en piknik v letnem semestru
- organizacija drugih dogodkov skupaj s tutorji in predstavnico oddelka

 
V študijskem letu 2014/15 pa smo uspešno organizirali:
- ekskurzijo v Beograd, december (skupaj s študenti Oddelka za zgodovino),
- filmski večer "Česky sen", december,
- več rusko-slovenskih kavarniških večerov, letni semester,
- tečaj ukrajinščine, letni semester,
- obisk mednarodne slavistične študentske konference v Zagrebu (oktober),
- povratni obisk študentov iz Zagreba in predstavitev ugotovitev konference (november).