Kampanja za reformo Študentske organizacije Univerze v Ljubljani s strani Študentske Iskre

Študentje in študentke zahtevamo reformo Študentske organizacije Univerze v Ljubljani!
Začenjamo s kampanjo za korenito reformo organizacije, ki se bo dovršila s formalnim odločanjem o predlogu statuta. Čez poletje smo namreč pripravili predlog NOVEGA statuta ŠOU v Ljubljani, ki popolnoma prevrača delovanje, razmerja moči in politične prakse v organizaciji. Kampanja se bo dovršila z referendumskim dnem, na katerem bo celotna ljubljanska študentska javnost na najvišjem institutu demokratične volje odločala o prihodnosti svoje organizacije!

Statut med drugim prinaša naslednje spremembe:
- Popolna javnost pogodb in finančnih transakcij.
- Ukinitev sejnin in omejitev honorarjev na minimalno plačo.
- Podreditev zunanjemu nadzoru - Komisiji za preprečevanje korupcije RS in Računskemu sodišču RS.
- Neodvisen in razširjen notranji nadzor - neposredno voljeni nadzorniki z večjimi pooblastili, ločeni od izvršne in zakonodajne oblasti.
- Samoorganiziranje obštudijskega življenja - uvajanje neposredne demokracije preko skupščin na lokalni ravni, ki popolnoma avtonomno in odprto razpolagajo s skupnimi študentskimi sredstvi.
- Demokratizacija vseh procesov odločanja na ŠOU v Ljubljani - uvajanje elektronske demokracije, participativnega proračuna in možnosti odpoklica funkcionarjev.

https://studentska-iskra.org/aktualno/studentje-in-studentke-zahtevamo-reformo-studentske-organizacije-univerze-v-ljubljani/
https://studentska-iskra.org/wp-content/uploads/2013/10/Statut-ŠOU-v-Ljubljani1.pdf
https://studentska-iskra.org/tehnicna-predstavitev-reforme/
https://studentska-iskra.org/reforma-pogosto-zastavljena-vprasanja/